Ilustratīvs attēls

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem kursiem “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē” (lietpratība STEM; lietpratība SPMJ)

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju 36 stundu kursu programmai “Mācīšanās lietpratībai 4.-6.klasē” (lietpratība STEM; lietpratība SPMJ).  

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri uzsāk tās īstenošanu 4.klasē vai turpina to darīt 5.un 6.klasē dabaszinātņu, matemātikas, sociālajā un pilsoniskajā jomā.

Dabaszinātņu un matemātikas jomā - nodarbībās dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan konkrētā mācību jomā, gan  starpdisciplināri,  saskatot skolotāju sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai. Dalībnieki tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties.

Sociālajā un pilsoniskajā jomā - nodarbībās dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes mācību satura plānošanā gan konkrētā mācību jomā, gan starpdisciplināri, saskatot skolotāju sadarbības iespējas jaunā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošanai. Dalībnieki pilnveidos prasmes  atbilstīgu mācību materiālu izvēlē  mācību priekšmeta ,,Sociālās zinības un vēsture’’ ieviešanas procesā. Nodarbībās dalībnieki tiks rosināti domāt par uzdevumiem skolēna izpratnes un prasmju pilnveidei, pilnveidos  dažāda tipa vēstures avotu analīzes stratēģijas. Nodarbībās tiks dota iespēja analizēt piedāvāto uzdevumu piemērus, sarunāties, kā novērtēt skolēna sniegumu,  izmantojot vērtēšanu un atgriezenisko saiti, kā iespēju skolēnam mācīties.

  • Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2022. gada 25. augusta līdz 2022. gada 23. novembrim. 
  • Īstenošanas forma – tiešsaistes un klātienes.
  • Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās –  

/fm/macisanas_lietpratibai 4.-6.kl._2022