Ilustratīvs attēls

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem kursiem “Rīcībpētījums (action research) kā  skolotāja profesionālās attīstības instruments”

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju 36 stundu kursu programmai “Rīcībpētījums (action research) kā  skolotāja profesionālās attīstības instruments”.  
 

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kas vēlas padziļināt izpratni par iespējām pilnveidot savu profesionālo darbību, izmainot  savu praksi un analizējot veikto izmaiņu ietekmi.

      Veicot regulāru patstāvīgo darbu un tiekoties kopējās nodarbībās, mācīšanās grupās, dalībnieks paplašinās izpratni, kā īstenot praksē rīcībpētījumu, gūs pierādījumus par veikto izmaiņu ietekmi uz skolēna sniegumu, analizēs savu praksi un reflektēs par to.

  • Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2022. gada septembra līdz 2022. gada novembrim (ieskaitot). 
  • Īstenošanas forma – tiešsaistes un klātienes.
  • Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 
     

Vairāk informācijas un pieteikšanās –  

 /fm/Macisanas grupas-2022