Lai radītu izglītojamiem iespēju padziļināt savas zināšanas dabaszinātnēs, iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un sniegt ievirzi turpmākās profesijas izvēlē, Valsts izglītības satura centrs 2017.gada 25.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) organizē semināru dabaszinātnēs.
Semināram aicināti pieteikties 9.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 10.martam, aizpildot anketu.
Dalība seminārā tiks apstiprināta, ņemot vērā informāciju pieteikšanās anketā.
Ja Jūsu dalība seminārā ir apstiprināta, taču ierasties nav iespējams, lūdzu informēt projekta asistenti Beāti Livdansku, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2017.gada 11.martam.