Teksts: Zinātniskās pētniecības darbu tiešsaistes konsultācijas.

Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) septembrī organizē astoņas tiešsaistes konsultācijas 9.–12. klašu skolēniem, kuri plāno uzsākt zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) izstrādi 2021./2022. mācību gadā, kā arī pedagogiem - darbu vadītājiem, kuri piedalīsies skolēnu zinātniskās pētniecības darbu īstenošanā.

Lai pieteiktos konsultācijām, interesentiem nepieciešams aizpildīt anketu šeitPieteikšanās attiecīgajai konsultācijai trīs dienas līdz tās norises datumam.

Konsultācijas tiešsaistes links uz anketā norādīto e-pastu tiks nosūtīts dalībniekiem aptuveni divas dienas pirms konsultācijas.

Konsultāciju grafiks:

Laiks Datums Konsultācijas tēma Konsultācijas vadītājs
06.09.2021. 15:00 ZPD metodoloģija (medicīnas un veselības zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) darbu vadītājiem - pedagogiem Dr.pharm. Zane Dzirkale, Dr.ģeogr. Gunta Kalvāne, Mg.sc.pol. Sigita Strūberga
09.09.2021. 16:00 Kas ir ZPD? (humanitārajās un mākslas zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) skolēniem Mg. philol. Linda Zulmane, Dr.chem. Jāzeps Logins, Mg.sc.pol. Sigita Strūberga
13.09.2021. 15:00 Darbs ar literatūru un avotiem (humanitārajās un mākslas zinātnēs, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs) skolēniem MSc.biol. Signe Pērkona, Mg.psych., Mg.sc.administr. Anete Hofmane, Dr.hist. Sigita Šnē
16.09.2021. 15:00 Kas ir ZPD prezentācija un posteris? (skolēniem) Dr.paed. Sanita Baranova, Dr.phys. Jurģis Grūbe
20.09.2021. 15:00 Tēmas novitāte un darba inovācija (dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs, sociālajās zinātnēs) darbu vadītājiem - pedagogiem Mg.phys. Ģirts Zāģeris, Dr.phil. Antra Leine, Dr.paed. Sanita Baranova
22.09.2021. 15:00 Ētika un plaģiātisms (skolēniem) Dr.sc.soc Signe Mežinska,
27.09.2021. 15:00 Kā uzstāties? (skolēniem) Mg.oec., Mg.art. Kārlis Anitens
28.09.2021. 15:00 ZPD izstrāde medicīnas zinātnēs (skolēniem) Dr. Džeina Mežale

Konsultācijas tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildu informācija:

Maija Butlere - Bērziņa
maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv

ESF_logo_ansamblis