Citi jaunumi
IKVD konference_izglitibas-kvalitate

Valsts izglītības satura centrs ir izsludiājis konkursu uz diviem amatiem: Vispārējās izglītības departamenta direktora valsts civildienesta ierēdņa amatu, Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referenta amatu (divas amata vietas) un Profesionālās izglītības departamenta direktora valsts civildienesta ierēdņa amatu.

1. Vispārējās izglītības departamenta direktora valsts civildienesta ierēdnis

Amata mērķis:

Nodrošināt reformu īstenošanu vispārējā izglītībā vispārējās izglītības satura un valsts pārbaudes darbu izstrādē un norisē, nodrošināt atbalstu mācību satura ieviešanā. Koordinēt atbalsta sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Veidot skolu profesionālā atbalsta sistēmu.

 

2.Profesionālās izglītības departamenta direktora valsts civildienesta ierēdnis

Amata mērķis:

Nodrošināt reformu īstenošanu profesionālajā izglītībā profesionālās izglītības satura, kvalifikācijas eksāmenu un atbalsta izstrādē, saskaņojot prasmes un mācīšanās rezultātus ar darba tirgus prasībām.

 

Piesakot savu kandidatūru vakantajiem valsts civildienesta ierēdņa amatiem, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālrunis uzziņām: 67503026.