Formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagogi un treneri ar pieredzi pilsoniskās izglītības un cilvēktiesību jomā aicināti pieteikties Nordplus projekta “Dealing with controversy through education: a regional approach” mācībām Norvēģijā.
Mācību darba valoda ir angļu. Sīkāka informācija par projektu, mācību kursu, prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību atrodama pievienotajā dokumentā.
Pieteikšanās termiņš 2018.gada 7.jūlijs.
Projektu īsteno Eiropas Vergelanda centrs (Norvēģija), Valsts izglītības aģentūra (Somija), Izglītības attīstības centrs (Lietuva), Valsts izglītības satura cents (Latvija).
Kontaktpersona un papildu informācija – VISC projektu vadītāja Aina Špaca,
tālrunis 60001632, e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv.
>> Lasīt vairāk (angļu valodā)