ESF projekts 8.3.2.1/16/I/002

VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti organizē vienas dienas lekciju kursu par valsts olimpiādes (vidusskolas skolēniem) tēmu "Dzīve padomju Latvijā". Kursi notiks 2018.gada 25.oktobrī, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Sakarā ar lielo pieteikumu skaitu ir mainīta auditorija, lekciju kurss notiks 500. auditorijā.
Pietikšanās kursiem sūtot vārdu, uzvārdu, darba vietu un amatu uz e-pastu sigita.sne@lu.lv
Saņemtie personas dati tiks izmantoti apliecību sagatavošanai par dalību seminārā.
Par kursu noklausīšanos apliecība ar stundu skaitu netiks izsniegta.
Darba kārtība:

10.30. Prof. Daina Bleiere. LPSR varas sistēma un tās attīstības posmi.
12.30 Doc. Jānis Ķeruss. LPSR tautsaimniecība: darbības principi, sasniegumi un problēmas.
14. 30. Prof. Ilgvars Butulis. Sabiedrības ikdiena, kultūra un cenzūra žurnala "Zvaigzne" 20. gs. 50. gadu materiālu un varas iestāžu dokumentu atspoguļojumā
16.30. Doc. Jānis Ķeruss. Literatūra un māksla padomju Latvijā: attīstības posmi, cenzūra, zemteksti.

Nodarbības ilgums ir 90 minūtes, pēc katras lekcijas 30 minūšu pārtraukums.