VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt līdz š.g. 14.augustam pieteikties uz kursiem vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes, tādējādi veicinot vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā.
Lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu.
Vairāk informācijas par kursu norises laiku un vietām: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv