Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 22.martā notika angļu valodas 10.-12.klašu valsts 47.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"