Mācību priekšmetu olimpiādes

Angļu valodas valsts 47.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 15.maijā plkst. 12.00, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 (1.telpā), Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi.