Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība
Darbu prezentēšana Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā

22. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference un labāko darbu autoru apbalvošana.

Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē skolēni prezentēja 419 darbus dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātņu un sociālo zinātņu nozarēs. Skolēni savus pētījumus prezentēja stendu referātu formātā.

Konferences noslēgumā apbalvojumus saņēma 380 darbi. Ar I pakāpes diplomu godalgoti 69 skolēni, II pakāpes diplomu saņēma 167 skolēni, savukārt III pakāpes diploms – 144 skolēniem. 

  • Dabaszinātnēs piešķirti 27 I pakāpes, 41 II pakāpes, 36 III pakāpes diplomi;
  • Humanitārajās un mākslas zinātnēs piešķirti 13 I pakāpes, 30 II pakāpes, 13 III pakāpes diplomi;
  • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs piešķirts 1 I pakāpes, 4 II pakāpes, 8 III pakāpes diplomi;
  • Inženierzinātnēs un tehnoloģijās piešķirti 9 I pakāpes, 23 II pakāpes, 22 III pakāpes diplomi;
  • Medicīnā un veselības zinātnēs piešķirti 10 I pakāpes, 28 II pakāpes, 18 III pakāpes diplomi;
  • Sociālajās zinātnēs piešķirti 9 I pakāpes, 41 II pakāpe, 47 III pakāpes diplomi.

Speciālbalvas skolēniem piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Aizsardzības ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras akadēmija, Centrālās Statistikas pārvalde, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Ar skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts 48. konferences rezultātiem dalībnieki plašāk sistēmā edu.lu.lv  varēs iepazīties pēc 2024. gada 31. maija. Šeit apskatāmas pasākuma fotogrāfijas.