Sabiedrības līdzdalība

Piedaloties ikgadējā “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 88 843 bērni un jaunieši no visas Latvijas mācību gada laikā savākuši un nodevuši pārstrādei 1228,2 tonnas makulatūras. Konkurss norisinās jau 13.reizi, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes nozares attīstībā un dabas resursu saudzēšanā, ik gadu iesaistot aizvien plašāku sabiedrības daļu atkritumu šķirošanā. Rīkojot makulatūras vākšanas konkursu mācību iestādēm, “Zaļā josta” ikdienas atkritumu šķirošanu paceļ jaunā līmenī, veicinot sabiedrības izpratni par iespējām ikdienā taupīt resursus un izprast otrreizējo izejvielu pārstrādes nozīmi.
Sadarbībā ar ilggadējo konkursa partneri AS “Latvijas valsts meži” tiek veicināta Latvijas mežu saglabāšana un ilgtspējīga apsaimniekošana Latvijā, kā arī būtiski saudzēti citi dabas resursi, piemēram, ietaupīts ievērojams elektrības, ūdens un CO2 apjoms. Savukārt sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru otrreizējo izejvielu vākšanai tiek piešķirta īpaša nozīme skolēnu vides izglītības programmā.
>> Lasīt vairāk www.zalajosta.lv