Audzināšana

VISC sadarbībā ar biedrību "Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"" sagatavojis krājumu pedagogiem "Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai". Metodiskais materiāls tapis Latvijas valsts simtgades programmas un Valsts izglītības satura centra organizētā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros.
>> Krājums publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"