Mācību gads Covid-19
Atbalsta materiāli skolotājiem

Nacionālais Veselības dienests ir sagatavojis atbalsta materiālus skolotājiem Sarunu stundas “Veselība un vakcīnas” vadīšanai.

Kāpēc šāds projekts?

Covid-19 izraisītā saslimšana ir pirmā patiesi vērienīgā veselības krīze 21. gadsimtā. Un tā mums ir arī atgādinājusi, cik svarīga ir zinātne un izglītība. Svarīgi izglītot jauniešus, lai lielajā informācijas apjomā neapjūk un spēj pieņemt izsvērtus lēmumus. Vakcīnu primārais mērķis ir stiprināt imūnsistēmu, tāpēc domājot par saslimstības ierobežošanu mūsu kopīgs mērķis ir vakcinācijas aptveres paaugstināšana, tai skaitā starp 12-18 gadus veciem jauniešiem. Mūsu uzdevums izglītot, lai katrs jaunietis var izdarīt pārdomātu izvēli un pieņemt lēmumu. 

Mācību stunda skolēniem divās daļās:

  1. Tiešraides mācību stunda: "Sarunu stunda. Veselība un vakcīnas"
  2. "Sarunu stunda. Veselība un vakcīnas" klātienē skolā - audzināšanas klases stunda, ko vada pedagogs katrā skolā, katrā klasē skolēniem no 12-18 gadu vecumam.

Stundas vadīšanai sagatavoti atbalstoši materiāli (tos apkopotā veidā atradīsiet šeit: (https://registri.visc.gov.lv/audzinasana/sarstunda.shtml)

  1. Mācību stundas prezentācija, ar pēc pedagoga ieskatiem, pielāgojamu saturu atbilstoši skolēnu vecuma grupai: 
  2. Metodiskais materiāls pedagogiem, kurā atbilstoši vecuma grupai daudzveidīgi papildu izmantojami fakti:
  3. Paredzamie jautājumi un atbildes
  4. Instruktāžas video skolotājiem
Video skolotājiem