Skolēni apspriežas.

Ceturtdien, 4. novembrī, tiešsaistes režīmā norisinājās “Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem 2021” fināls, kurā tika apbalvotas trīs labākās komandas. Šī gada pasākumā piedalījās 23 komandas, kopā pulcējot 58 radošus un idejām bagātus 10.–12. klases jauniešus. Izmantojot brīvos un atvērtos datus, dalībnieku uzdevums bija četru nedēļu laikā radīt inovatīvu lietotni, kas risina sabiedrībai būtisku problēmu, izmantojot atvērtos ģeotelpiskos datus.

Iepazīstinot ar savu darbu, skolēni no Rīgas, Ventspils, Daugavpils, Ogres un citu Latvijas pašvaldību skolām prezentēja projektus, kas viņu skatījumā ļautu uzņēmējiem plānot biznesu, balstoties uz oficiālajiem datiem, paplašinātu iedzīvotāju redzesloku ģeogrāfijā un IT tehnoloģiju iespējās, monitorētu gaisa kvalitāti, modelētu plūdus, risinātu vides piesārņojumu problēmas un tamlīdzīgi.

Pirmo vietu šī gada Atvērto ģeotelpisko datu hakatonā ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda trīs dalībnieku sastāvā – "Dust Gang", kas izveidoja rīku "Busify". Ar to ir iespējams izvērtēt, cik aizpildīti ir Rīgas satiksmes sabiedriskie transportlīdzekļi un tādējādi izvairīties no pūļiem, kas īpaši svarīgi ir Covid-19 situācijā. Otro vietu ieguva Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas komanda viena dalībnieka sastāvā – "Terehoviči", kas hakatona laikā izveidoja tīmekļa vietni "DataViz". Tā var kalpot kā vērtīgs palīgs uzņēmējiem, lai labāk izprastu sava produkta vai pakalpojuma auditoriju konkrētajā reģionā, jo vietnē ir daudz vērtīgu ģeotelpisko, demogrāfisko un ekonomisko datu. Savukārt trešo vietu ieguva Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komanda trīs dalībnieku sastāvā – "One Lone Coder", kas radīja produktu, ar kura palīdzību iespējams samazināt Baltijas jūras piesārņojuma līmeni un lauksaimniecības zemes auglību. Komandas izstrādātais produkts spēj novērtēt augu auglību un veselību, kā rezultātā var secināt, kurās vietās lauks ir jāmēslo vairāk un kurās mazāk.

Apbalvošanas ceremonijā tika pasniegtas arī divas speciālbalvas. Valsts Zemes dienesta simpātiju balvu saņēma komanda "Izotopi", kas radīja aplikāciju "DIGITAL PATH". Tajā, izvēloties grūtību pakāpi un ievadot maršruta sākuma un beigu punktu, var izveidot maršrutu, kurā sportiski pavadīt brīvo laiku. Savukārt SIA “Tet” savu speciālbalvu pasniedza komandai "Velo Dash", kas bija radījusi aplikāciju, ar kuru veidot velomaršrutus, kuros tiek izmantots veloceliņu tīkls. Tas riteņbraucējiem ļauj pa pilsētu pārvietoties ērti un droši.

Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem norisinājās no 7. oktobra līdz 4. novembrim. Šogad dalībniekiem tika piedāvāts izmantot atvērtos datus no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra, Valsts Zemes dienesta un Latvijas Valsts mežu datu kopām, tāpat arī datus no Latvijas Atvērto datu portāla, Eiropas Savienības atvērtajiem datiem, dažādām kartēm un ģeotelpiskajiem datiem, kā arī jebkuriem citiem datiem.

Atvērto ģeotelpisko datu hakatons skolēniem ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par ģeotelpisko atvērto datu nozīmīgumu inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē, veicināt šo datu atvēršanu Latvijā, kā arī izglītot jauniešus par atvērto tehnoloģiju izmantošanu. Izvērtējot komandu piedāvājumus, tika ņemts vērā, vai atvērtie dati ir lietoti inovatīvā veidā, radot ieguvumus sabiedrībai, idejas dzīvotspēja, sociāli ekonomiskais labums, idejas prezentācija, kā arī progress jeb tas, cik tā ir tuvu reālam rezultātam.

Atvērto ģeotelpisko datu hakatonu skolēniem atbalsta virkne digitāli domājošu organizāciju: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts izglītības satura centrs, Valsts Zemes dienests, Latvijas Valsts meži, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, “eazyBI”, SIA “Poss.lv”, SIA “Wunder Latvia”, SIA “Tet”, “HERE Technologies” un “zparks.lv”.

Hakatons organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002.

ESF_logo_ansamblis