Audzināšana
Barikadem-30

28. janvārī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tiešsaistē ZOOM platformā tika aizvadīts pasākums  «Barikādēm-30», kura tēma - izglītības iestāžu labā prakse 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā. Pasākumā piedalījās Latvijas vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības pedagogi. Pasākumu vadīja un par pozitīvo un emocionālo atmosfēru rūpējās režisors Kārlis Anitens.

2020.gada rudenī pedagogi tika aicināti dalīties savā pieredzē ar 1991.gada Barikāžu notikumu izzināšanu un piemiņas saglabāšanu savās izglītības iestādēs un, izmantojot prezentācijas, ar savu pieredzi  iepazīstināt kolēģus.

Klātesošos uzrunāja barikāžu laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks, kurš dalījās atmiņās par 1991.gada janvāra notikumiem un  raksturoja tā brīža vēsturisko situāciju un nozīmīgumu Latvijas brīvības un neatkarības atgūšanā.

Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa pateicās par pedagogu līdzšinējo veikumu un arī pastāstīja par savu Barikāžu laiku izdzīvoto pieredzi.

Ar piemēriem, kā skolā atzīmēt Barikāžu notikumus, lai tie emocionāli uzrunātu skolēnus, tiešsaistē dalījās skolotāji: Māris Zvaigzne (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija), Inese Birzkope (Burtnieku novada Rencēnu pamatskola), Jana Freimane (Liepājas Liedaga vidusskola), Ilga Laudere (Daugavpils 13. vidusskola),  Aleksejs Lukjančikovs (Rīgas 65.vidusskola), Ineta Amoliņa (Valmieras Valsts ģimnāzija). Katra prezentācija bija ļoti pārdomāta un pasākuma dalībniekus uzrunājoša, par ko liecināja arī ierakstītie pateicības vārdi no sarīkojuma dalībniekiem, apliecinot, ka iegūtas emocijas, jaunas atziņas un ierosmes turpmākajam darbam.

Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs nelielā video sižetā no muzeja 1991.gada barikādēm veltītās ekspozīcijas iepazīstināja ar barikāžu posteni Nr.1 „Pulvertornis”. M.Mitenbergs aicināja domāt par to, kā tā laika notikumus, stāstus, pārdzīvojumus nodot skolēniem, lai viņi emocionāli, caur viņiem saprotamu vēstījumu labāk izprastu, novērtētu, saglabātu piemiņā.

Pasākuma noslēdzošajā daļā režisors Kārlis Anitens lekcijā „Mākslinieciskās domāšanas nozīmīgums valsts svētku svinēšanā un atceres dienu pasākumos” iedrošināja pedagogus ieklausīties savās personiskajās izjūtās, plānojot un organizējot pasākumus, kas uzrunā bērnus un jauniešus par mūsu tautai un valstij svētām un nozīmīgām tēmām.

  • Pasākuma izskaņā bija iespēja noskatīties Jura Podnieka Studijas dokumentālo filmu „Mūsu barikāžu laiks”

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem pedagogiem, kas izstrādāja un iesūtīja prezentācijas, par viņu nozīmīgo veikumu un savas pieredzes popularizēšanu. Paldies skolotājiem no Ābeļu pamatskolas, Gulbenes novada vidusskolas, Rīgas 93.vidusskolas, Rīgas Imantas vidusskolas, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Liepājas Liedaga vidusskolas, Limbažu vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Burtnieku novada Rencēnu pamatskolas, Rīgas 65.vidusskolas, Ropažu novada vidusskolas, Šķibes pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas, Sabiles pamatskolas, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Talsu Kristīgās vidusskolas, Talsu pamatskolas, Valdemārpils vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Brocēnu vidusskola, Vaiņodes vidusskolas, Tukuma 2.vidusskolas.

Šo labās prakses piemēru apkopojums ir pieejams ikvienam interesantam VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, iepriekš saskaņojot  ar Moniku Daļecku, tālr.67350813, monika.dalecka@visc.gov.lv

Liels paldies visiem skolotājiem un atbalstītājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pasākuma sagatavošanā un norisē!

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka

Pasākuma sagatavošana un norise tika nodrošināta, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.07.2020. rīkojumu Nr.388 (protokola Nr. 44 37.§) “Par 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu plānu”.