Mācību priekšmetu olimpiādes

LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2020.gada 22.janvāra līdz 2020.gada 24.janvārim notika Bioloģijas valsts 42.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"