Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2018.gada 24.janvāra līdz 2018.gada 26.janvārim notika bioloģijas valsts 40.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"