Centralizētā eksāmena Latvijas un pasaules vēsturē 2019./2020.m. g. apskats.

Valsts izglītības satura centrs uzsāk videolekciju ciklu skolotājiem un skolēniem par 2019./2020.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī sniedz metodiskos ieteikumus, kā veiksmīgāk izpildīt eksāmena uzdevumus.

Līdz 1.semestra beigām tiks publicētas 9 videolekcijas. Lai labāk izprastu sniegtos komentārus, pirms lekcijas klausīšanās jāiepazīstas ar eksāmena uzdevumiem un to vērtēšanas kritērijiem.

Videolekciju ciklu sākam ar Latvijas un pasaules vēstures eksāmena rezultātu analīzi. Lekcijā izmantoto prezentāciju materiālu var skatīt arī PDF formātā.