Eksāmeni

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos notiks:

Eksāmens Norises datums Norises vieta
Angļu valoda 12 8.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda 12 9.jūnijs RV1.Ģ.
Matemātika 12 12.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda mazākumtautību izgl. programmās 9 12.jūnijs VISC
Latvijas un pasaules vēsture 12 13.jūnijs RV1.Ģ.
Bioloģija 12 14.jūnijs RV1.Ģ.
Ķīmija 15.jūnijs VISC
Fizika 16.jūnijs VISC
Krievu valoda 12 (svešvaloda) 19.jūnijs RV1.Ģ.
Vācu valoda 12 19.jūnijs VISC

Adrese:
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (RV1.Ģ.) – Raiņa bulvāris 8, Rīga
VISC – Vaļņu iela2, Rīga.
Centralizēto eksāmenu papildtermiņā norises sākums – plkst.11:00.