Eksāmeni

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2017./2018.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2018/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukcijas 5.1. punktu.
Pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 23.februārim plkst.16:00.
>> Papildinformācija angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija fizikas CE vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem