Eksāmeni

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju.
Pieteikumus gaidīsim līdz 2019.gada 15.februārim plkst.23.59.