Eksāmeni

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju.
Pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 20.februārim plkst.16:00.