Eksāmeni

VISC publicē 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanas kritērijus, kā arī atbilžu lapas tām eksāmenu daļām, kuras tika vērtētas elektroniski vai tiešsaistē.
>> Publicēti sadaļā "2018./2019. mācību gada uzdevumi"