Liecību_izsniegšana_ārkārtējās_situācijas_laikā

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos noslēguma pārbaudījumus 2020./2021. mācību gada 2. semestrī,  centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2021. gada maiju. 

  • Šobrīd plānots, ka svešvalodas eksāmenu norise  12. klasei tiks organizēta laika posmā no 2021. gada 11. maija līdz 2021. gada 14. maijam. 

Plānotie noslēguma pārbaudījumu scenāriji 2020./2021. mācību gadā

Līdzīgi kā 2019./2020. mācību gadā arī šogad skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju pārbaudi/novērtējumu par visu apgūto mācību saturu, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.

2021. gada 8. janvārī Valsts izglītības satura centra pārstāvji iepazīstināja izglītības iestādes un pašvaldības pārstāvjus ar plānotajiem noslēguma pārbaudījumu scenārijiem, kas izstrādāti ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju. Vebināra ierakstā iespējams noskatīties Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā. 

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Kaspara Špūles sagatavotā prezentācija par noslēguma pārbaudījumu norisi 2020./2021.mācību gadā

Gatavošanās eksāmeniem

Eksāmeni par vidējo izglītību notiks pēc 2019./2020. mācību gada parauga:

  • 3h stundu gari,
  • visos eksāmenos skenējamas atbilžu lapas,
  • valodu eksāmenos nebūs valodas lietojuma daļas.

Eksāmenu programmās sīkāk norādītas pārbaudāmās zināšanas un prasmes, kā arī pārbaudījumos iekļautie temati.

  • Pirms eksāmena tiek plānots konsultāciju laiks. 

Valsts izglītības satura centra eksperti izveidojuši videolekciju ciklu par centralizēto eksāmenu rezultātiem un ieteikumiem, kā skolēniem pilnveidot savas zināšanas prasmes un pilnvērtīgāk sagatavoties noslēguma pārbaudījumiem. Videolekcijas pieejamas Valsts izglītības satura centra Youtube kanālā  .

Jau šobrīd ikvienam skolotājam un skolēnam ir iespēja izmantot atbalsta materiālus, lai palīdzētu skolēniem patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem, tie pēc pārbaudes darbu satura apstiprināšanas tiks precizēti.

Līdz šī mācību gada noslēgumam vēl ir pietiekami daudz laika, lai jau šobrīd varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, iepazītos ar metodiskajiem materiāliem un elektroniskajiem resursiem, kas var būt noderīgi gatavošanās procesā.