2022./2023. m.g.

 • Diagnosticējošais darbs fizikā (profesionālās vidējās izglītības programmā 1.kursa izglītojamiem) [PDF]
 • Diagnosticējošais darbs ķīmijā (profesionālās vidējās izglītības programmā 1.kursa izglītojamiem) [PDF]

Matemātikas valsts pārbaudes darbu formulu lapas

Valsts izglītības satura centrs piedāvā pilnveidotos uzziņu materiālus (formulas, teorēmas un paņēmieni), kurus skolēni var izmantot 2023.gada centralizētajos valsts pārbaudes darbos matemātikā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai (vispārīgais, optimālais un augstākais mācību satura apguves līmenis).

 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, beidzot 9.klasi) [PDF]
 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, vispārīgais līmenis) [PDF]
 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, optimālais līmenis) [PDF]
 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, augstākais līmenis) [PDF]

2021./2022. m.g.

 • Valsts pārbaudes darbu programmas 2021./2022.m.g. (visas) [PDF]
 • Latviešu valodas (optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]
  Eksāmena tekstveides un mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Svešvalodas (optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]
  Eksāmena mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji [PDF]
 • Matemātikas (optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]
 • Matemātikas (vispārīgais satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]