2022./2023. m.g.

Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu  publicē  2022./2023.mācību gadam šādas valsts pārbaudes darbu programmas.

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, 9.klases skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valoda, matemātika un svešvaloda (angļu, vācu, franču – pēc skolēna izvēles).

Programmas:

 • latviešu valoda [PDF];
 • matemātika [PDF];
 • svešvaloda (angļu, vācu, franču) [PDF].

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējos izglītību, skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī vismaz divi centralizētie  eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī, tie var būt arī iepriekš minētajos mācību kursos.

Programmas:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

 • latviešu valoda [PDF];
 • svešvaloda (angļu, vācu, franču) [PDF];
 • matemātika [PDF].

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

 • latviešu valoda un literatūra [PDF];
 • svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu) [PDF];
 • matemātika [PDF];
 • ķīmija [PDF];
 • bioloģija [PDF];
 • fizika [PDF];
 • ģeogrāfija [PDF];
 • sociālās zinātnes [PDF]
 • vēsture [PDF];
 • kultūra un māksla [PDF];
 • dizains un tehnoloģijas [PDF];
 • [PRECIZĒTA] programmēšana [PDF].

Vispārīgajā mācību satura apguves līmenī:

 • matemātika (profesionālās izglītības iestādēs) [PDF];

Valsts pārbaudes darbu programmas profesionālās izglītības iestādes 4.kursa audzēkņiem

 • Programmas [PDF]

Diagnosticējošie darbi profesionālās vidējās izglītības programmā 1.kursa izglītojamiem

 • Fizikā [PDF]
 • Ķīmijā [PDF]

Diagnosticējošie darbi 3. klases izglītojamiem

 • latviešu valoda [PDF]
 • latviešu valoda (MTIP) [PDF]
 • matemātika [PDF]

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem 

 • latviešu valoda [PDF]
 • matemātika [PDF]
 • dabaszinības [PDF]

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9. klases izglītojamiem 

 • Diagnosticējošā darba programma [PDF]

Matemātikas valsts pārbaudes darbu formulu lapas

Valsts izglītības satura centrs piedāvā pilnveidotos uzziņu materiālus (formulas, teorēmas un paņēmieni), kurus skolēni var izmantot 2023.gada centralizētajos valsts pārbaudes darbos matemātikā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai (vispārīgais, optimālais un augstākais mācību satura apguves līmenis).

 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, beidzot 9.klasi) [PDF]
 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, vispārīgais līmenis) [PDF]
 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, optimālais līmenis) [PDF]
 • Formulu lapa (matemātikas eksāmens, augstākais līmenis) [PDF]

VISC audioieraksta programma

 • VISC audioieraksta programma [ZIP]