2021./2022. m.g.

  • Valsts pārbaudes darbu programmas 2021./2022.m.g. (visas) [PDF]
  • Latviešu valodas (optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]
    Eksāmena tekstveides un mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji [PDF]
  • Svešvalodas (optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]
    Eksāmena mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji [PDF]
  • Matemātikas (optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]
  • Matemātikas (vispārīgais satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena programma [PDF]