2020./2021. m.g.

Valsts pārbaudes darbu programmas

    Diagnosticējošo darbu programmu projekts 9.klasēm 2020./2021. mācību gadā 

    Plānots, ka 9. klases skolēniem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13. līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.