Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja valsts valodas prasmes apliecība ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai bojāta, persona var pieprasīt izsniegt izziņu par valsts valodas prasmes rezultātu. Persona aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Saņemot iesniegumu, centrs pārbauda informācijas sistēmā datus, vai dokuments bija iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz minēto ierakstu informācijas sistēmā, centrs sagatavo izziņu par pārbaudes rezultātu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināta ar laika zīmogu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Saņemot iesniegumu, centrs pārbauda informācijas sistēmā datus, vai dokuments bija iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz minēto ierakstu informācijas sistēmā, centrs sagatavo izziņu par pārbaudes rezultātu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināta ar laika zīmogu. Izziņu persona var saņemt elektroniska dokumenta formā savā oficiālajā elektroniskajā adresē vai papīra formā. Izziņu papīra formā nosūta personai ierakstītā vēstulē pa pastu. Tas ir maksas pakalpojums. Maksa par izziņas sagatavošanu par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu un nosūtīšana pa pastu ir EUR 12,01.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu