Profesionālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Aicinām līdz 2022. gada 20. janvārim pieteikties darbam centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrādei un uzdevumu banku aktualizēšanai šādās pozīcijās:

 1. pozīcija "Apdares darbu tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 2. pozīcija "Atslēdznieks", "Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 3. pozīcija "Autoelektriķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 4. pozīcija "Automehāniķis" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 5. pozīcija "Būvizstrādājumu galdnieks" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 6. pozīcija "Būvstrādnieks" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 15)
 7. pozīcija "Ceļu būvtehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 8. pozīcija "Datorsistēmu tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 9. pozīcija "Drēbnieks", "Tērpu izgatavošanas un stila speciālists" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 10. pozīcija "Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis" (līdz  3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits:  15)
 11. pozīcija "Ekotūrisma speciālists" (līdz  3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 15)
 12. pozīcija "Elektrotehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 13. pozīcija "Elektronikas tehniķis" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 14. pozīcija "Ēdināšanas pakalpojumu speciālists" (līdz 2 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 10)
 15. pozīcija "Ēku celtnieks" (līdz 2 speciālistiem; kopīgais stundu skaits:  15)
 16. pozīcija "Finanšu darbinieks" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 17. pozīcija "Frizieris" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 18. pozīcija "Galdnieka palīgs" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 10)
 19. pozīcija "Galdnieks" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits:  15)
 20. pozīcija "Grāmatvedis" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits:  35)
 21. pozīcija "Inženierkomunikāciju tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 40) 
 22. pozīcija "Klientu apkalpošanas speciālists" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 35)
 23. pozīcija "Komercpakalpojumu darbinieks" (līdz 2 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 10)
 24. pozīcija "Konditors", "Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 25. pozīcija "Kosmētiķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 26. pozīcija "Kuģa vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 27. pozīcija "Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 28. pozīcija "Lauku īpašuma apsaimniekotājs" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 29. pozīcija "Loģistikas darbinieks" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 35)
 30. pozīcija "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)", "Rokas lokmetinātājs (MMA)" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 31. pozīcija "Lokomotīvju saimniecības tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 32. pozīcija "Manikīra un pedikīra speciālists" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 33. pozīcija "Mašīnbūves tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 34. pozīcija "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 35. pozīcija "Māsas palīgs" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 36. pozīcija "Mehatronisku sistēmu tehniķis" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 37. pozīcija "Mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20)
 38. pozīcija "Mēbeļu galdnieks" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 39. pozīcija "Namdaris" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 20 )
 40. pozīcija "Pavāra palīgs" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 41. pozīcija "Pavārs" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 42. pozīcija "Pārtikas produktu ražošanas tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 43. pozīcija "Programmēšanas tehniķis" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 44. pozīcija "Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30)
 45. pozīcija "Restorānu pakalpojumu speciālists" (līdz 2 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 10)
 46. pozīcija "SPA speciālists" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 47. pozīcija "Transporta pārvadājumu komercdarbinieks" (līdz 4 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 48. pozīcija "Veterinārārsta asistents" (līdz 3 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 49. pozīcija "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 35)
 50. pozīcija "Viesnīcu pakalpojumu speciālists" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 25)
 51. pozīcija "Vizuālā tēla stilists" (līdz 5 speciālistiem; kopīgais stundu skaits: 30) 

Prasības pakalpojumu sniegšanā iesaistītā speciālista kvalifikācijai:

 • Augstākā profesionālā izglītība pozīcijai atbilstošā Latvijas izglītības klasifikācijas tematiskajā jomā (turpmāk – tematiskā joma) vai b) profesionālā vidējā izglītība pozīcijai atbilstošā profesijā, kurā nav iegūstama augstākā izglītība, un Latvijas Amatniecības kameras izsniegts amata meistara diploms, vai c) profesionālā vidējā vai profesionālā augstākā izglītība un profesionālās pilnveides kursi vai cita veida mācības atbilstoši pozīcijas tematiskajai jomai;
 • Ne mazāk kā 2 gadu pedagoģiskā darba pieredze profesionālās izglītības iestādē attiecīgajā tematiskajā jomā pēdējo 3 gadu laikā vai ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze attiecīgajā tautsaimniecības nozarē pēdējo 3 gadu laikā, veicot piešķiramajai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus vai organizējot attiecīgās profesijas darbinieku darbu;
 • Labas valsts valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • Labas prasmes darbā ar datoru.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi katrā pozīcijā, ko izvēlas saskaņā ar šādiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem (maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 6punkti):

 • speciālists strādā metodiskā darba virsvadības iestādē atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumam Nr. 1-2e/21/119 – „+1 punkts”;
 • speciālistam ir pieredze pēdējo 3 gadu laikā pozīcijai atbilstošās profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē – „+1 punkts”;
 • speciālists pēdējo 3 gadu laikā ir izstrādājis publiski pieejamus metodiskos materiālus– „+ 1 punkts”;
 • speciālistam, kurš strādā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, ir pieredze mācību vai kvalifikācijas prakšu vadīšanā – „+ 1 punkts”;
 • speciālistam, kurš strādā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, ir pieredze profesionālās kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisijas darbā pēdējo 3 gadu laikā – „+ 1 punkts”;
 • speciālistam, kurš strādā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, ir pieredze centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzē pēdējo 3 gadu laikā – „+ 1 punkts”.

Maksa par speciālistu pakalpojumu ir 12,00 EUR stundā, kas ietver sevī visas izmaksas, nodokļus (t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nodevas, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām pozīcijām. Viens speciālists var tikt izvirzīts vienai vai vairākām (tomēr ne vairāk kā trijām) pozīcijām. Lai pieteiktos, aizpildiet anketu par katru atbilstošo pozīciju!

 

Nepieciešamības gadījumā VISC var lūgt iesniegt papildus informāciju.

VISC sazināsies ar tiem pretendentiem, ar kuriem tiks slēgts uzņēmuma līgums.

Neskaidrību gadījumā par pieteikšanos kontaktēties ar Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Māri Dukuru pa tālruni 67814353 vai rakstot uz e-pastu maris.dukurs@visc.gov.lv