Daudzveidīgs individuālo kompetenču attīstības atbalsts arī jaunajā mācību gadā

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” arī 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot daudzveidīgu atbalstu skolēniem mācību procesā un ārpus stundu pasākumos, kā arī pedagogiem, īstenojot dažādus profesionālās kompetences pilnveides kursus. Tāpat projekta ietvaros vairāk nekā 100 izglītības iestādes jau saņēmušas mācību materiālus inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai. 

Par sadarbības partneriem kļuvušās 116 pašvaldības turpina atbalsta pasākumu plānu īstenošanu 344 vispārējās izglītības iestādēs. Šie atbalsta pasākumi atspoguļo prioritāri tās papildu vajadzības, kas skolēniem ir nepieciešamas, lai uzlabotu mācību sasniegumus. Gandrīz 7000 pedagogu, t.sk. atbalsta personāls, mācību stundu laikā sniedz skolēniem atbalsta iespēju un seko līdzi, sekmējot veiksmīgu mācību priekšmetu satura apgūšanu. Projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti kopumā vairāk nekā 400 speciālistu, pedagogi un atbalsts personāls, guvuši zināšanas darbā ar tādiem specifiskiem diagnostikas rīkiem kā LMST, DIBELS un Vekslera intelekta tests, kas palīdz agrīni diagnosticēt skolēnu vajadzības lasīšanas, matemātisko un citu prasmju uzlabošanai.

Izglītības iestādes projekta ietvaros piedāvā arī daudzveidīgus ārpus stundu pasākumus. Šajos pasākumos atbilstoši skolēnu interesēm tiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi un mācību vizītes uz zinātnes centriem, savukārt nodarbību ciklos sadarbībā ar augstskolām izglītības iestādes piedāvā skolēniem padziļināti apgūt mācību priekšmetu saturu. Projekta ietvaros izglītības iestādes augsti novērtē arī robotikas, programmēšanas, kā arī vides/ķīmijas jomas pedagogu profesionālās kompetences kursus. Tāpat projekta ietvaros vairāk nekā 100 izglītības iestādes jau saņēmušas mācību materiālus inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai - Makeblock, Lego We Do, Lego Mindstorm EV3 un fizikas sensorus. Vienošanās ar sadarbības partneriem paredz šo interešu izglītības pulciņu īstenošanu arī pēc projekta beigām.

Līdz šim mācību gadam izglītības iestādes papildus apstiprinātajiem atbalsta pasākumiem varēja piesaistīt laborantus STEM jomā, tādējādi stiprinot izglītības iestāžu kapacitāti, nodrošināt mācību procesā un ārpus tā jaunus profesionāļus, kas palīdz pedagogiem dažādot un diferencēt mācību stundās piedāvāto saturu atbilstoši skolēnu spējām.

Apstiprināto atbalsta pasākumu plānu īstenošana izglītības iestādēs turpinās līdz 2021.gada 31.maijam.