Daugavpils_prof_pilnveide

Daugavpils Universitāte un Valsts izglītības satura centrs piedāvā skolotājiem šogad apgūt šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

  1. “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos, 36 st.) – sākumskolas skolotājiem, kuri uzsāk pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1.klasē;
  2.  “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda un literatūra””, 30 st. – mazākumtautības (krievu) valodas un literatūras skolotājiem;
  3. Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)””, 30 st. – krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem.

Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kā sadarbībā ar kolēģiem plānot jauno mācību saturu jomā un mācību priekšmetā, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence un kā šādu procesu īstenot praksē, kā arī pilnveidos prasmi plānot efektīvu mācību stundu klātienē un attālināti.

Vairāk informācijas un pieteikšanās

 

https://du.lv/daugavpils-universitate-sakusi-pedagogu-pieteikumu-registresanu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursiem-2021-gada/