Skolēni.

Decembrī projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros attālinātā formā notiek pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursa “Vienaudžu mācīšanās lasītprasmju attīstībai” (VIMALA) noslēguma moduļa īstenošana septiņās izglītības iestādēs visā Latvijā. Kopā VIMALA programma projekta laikā īstenota astoņās skolās un to apguvuši vairāk nekā 140 pedagogi. 

VIMALA metodoloģijas pamatā ir kooperatīvā mācīšanās, kas virzīta uz vienaudžu savstarpējo sadarbību. Tā ietver vairākus komponentus skolēnu lasītprasmes veicināšanai – lasīšana pārī, atstāstīšana, rezumēšana un prognožu izteikšanu. 

Šomēnes Talsu pamatskolas, Strenču pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Gulbenes novada vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas un Praulienas pamatskolas skolotāji prezentē savus pedagoģiskā darba rezultātus. 

Lektore Inese Protopopova pauž gandarījumu, ka, neskatoties uz valstī noteiktajiem būtiskajiem ierobežojumiem izglītības jomā, pedagogi, izmēģinot VIMALA metodi, atzīst, ka tā ir vērtīga un izmantojam ikdienas darbā. Vienlaikus viņa atzīst, ka īstenot programmu par 100% nebija iespējams klātienes mācību ierobežojumu dēļ. 

Kursa ietvaros vasarā pedagogi apguva metodiku un teorētiskās zināšanas, bet no septembra līdz novembrim izglītības iestādēs veica skolēnu testēšanas aktivitātes, analizēja un apkopoja rezultātus. 

Kursi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

ESF_logo_ansamblis