Eksāmeni

VISC apkopojis 2016./2017.mācību gada diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultātus. Diagnosticējošajā darbā fizikā piedalījās 2742 skolēni no 217 vispārizglītojošajām mācību iestādēm, ķīmijā – 2609 skolēni no 238 skolām. Skolēnu eksperimentālās prasmes 11.klasē kopumā ir labas. Arī nākamajā mācību gadā VISC organizēs diagnosticējošo laboratorijas darbu fizikā un ķīmijā 11.klasē.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"