Eksāmeni

Lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmju nozīmi mācību priekšmetu apguvē un iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē, 2018./2019.mācību gadā VISC turpinās piedāvāt skolām diagnosticējošos laboratorijas darbus 11.klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2019.gada 11.aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties.
Diagnosticējošā darba izpildei paredzētais laiks ir 80 minūtes. Gan fizikā, gan ķīmijā skolēni varēs strādāt pāros. Diagnosticējošo darbu programmas tiks publicētas VISC interneta vietnē 2019.gada janvārī.
Iepriekšējo trīs gadu 11.klases diagnosticējošo darbu uzdevumi un vērtēšanas kritēriji ir pieejami VISC mājaslapā.