Eksāmeni

VISC ir apkopojis 2019./2020. mācību gada diagnosticējošo darbu 3. un 6.klasē rezultātus.
>> Oficiālā statistika