Attālinātās mācības diagnosticējošie darbi

Ņemot vērā, ka valstī joprojām epidemioloģiskās situācijas dēļ skolēni nevar uzsākt mācības klātienē, valsts plānotie diagnosticējošie darbi tiek pilnveidoti, lai tos varētu pildīt ne tikai klātienē vai izmantojot papīra formātu, bet arī datorā.

Valsts izglītības satura centrs iepriekšējā mācību gada 3.klases mācību valodas (latviešu valoda un krievu), kā arī 6.klases  mācību valodas (latviešu valoda un krievu) diagnosticējošos darbus ir pārveidojis, lai skolēni varētu izmēģināt šo darbu veikšanu arī datorā.

Skolotājs var piedāvāt šos darbus veikt attālinātajā procesā visiem nosakot vienu izpildes laiku vai iesakot katram skolēnam to veikt patstāvīgi.

 • Pildot darbus datorā, skolēniem:
  • vispirms darbs jāsaglabā datorā,
  • atbildes jāraksta atvēlētajā vietā,
  • ja jāizvēlas pareizā no vairākām piedāvātajām atbildēm, tad ar kursoru tikai ir jāuzklikšķina kvadrātiņā pie pareizās atbildes;
  • darba beigās paveiktais jāsaglabā un jānosūta skolotājam.
 • Kad skolotājs saņēmis darbu, viņš:
  • darbu saglabā datorā;
  • novērtē skolēna darbu, attiecīgajā ailē, ierakstot iegūtos punktus;
  • atkarībā no tālākā procesa skolotājs var ierakstīt pareizo atbildi vai iekrāsot nepareizās atbildes;
  • nosūta darbu skolēnam.
 1. 3.klases diagnosticējošo darbu matemātikā VISC piedāvās veikt portālā Uzdevumi.lv vai papīra formātā.
 2. 6.klases diagnosticējošo darbu matemātikā VISC piedāvās veikt uz papīra, savukārt dabaszinības – veikt portālā Uzdevmi.lv vai izņēmuma gadījumā uz papīra.
 3. Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības iestādēs) gan 3., gan 6.klasei būs pildāma pēc tāda paša parauga kā mācību valodas diagnosticējošie darbi.

Diagnosticējošo darbu paraugus aizpildīšanai datorā (3. un 6. klasei) atradīsiet VISC mājaslapas sadaļā: 2019./2020. mācību gada uzdevumi