Sabiedrības līdzdalība

Sadarbojoties Valsts izglītības satura centram ar Latvijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), visu Latvijas izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā, kas veltīts skolēnu zināšanu un prasmju par drošību internetā, kā arī medijpratības novērtēšanai.
Pedagogi tiek aicināti līdz 16.aprīlim reģistrēt savas skolas 3. un/vai 6. klašu skolēnu dalību vietnē diagnostika.drossinternets.lv
Diagnostikas darba norises datumi:
– 3. klašu skolēniem šī gada 20., 23. un 24.aprīlī;
– 6. klašu skolēniem šī gada 25., 26. un 27.aprīlī.