Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

21. septembrī Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādi "Minka" organizēja tiešsaistes semināru "Digitālie mācību rīki un materiāli: izmantošanas iespējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā".

Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle un Montesori pedagoģe ar pirmsskolas un sākumskolas pedagoga pieredzi, logopēde/speciālās izglītības skolotāja Dagnija Ivanova pastāstīja par jēgpilnu digitālo rīku un materiālu izmantošanu skolotāja un atbalsta speciālistu ikdienas darbā. Tāpat arī dalījās pieredzē, kā atrast un izmantot noderīgus digitālus mācību materiālus Latvijas un ārvalstu platformās.

Dagnija Ivanova atzīmē, ka nereti tiek uzskatīts, ka par digitālu mācību līdzekli uzskata jebkādu mācību materiālu, kas pieejams digitāli, tomēr uzreiz rodas jautājums  vai tikai skatāma darba lapa digitālā formātā uzreiz ir interesantāka nekā tā pati lapa papīra formātā? Svarīgi atcerēties par interaktivitāti, jo tas ir faktors, kas sniedz pievienoto vērtību un nodrošina mijiedarbību ar lietotāju, lai sasniegtu labākus rezultātus.  

Digitālos mācību līdzekļus var iedalīt trīs daļās:

  • līdzekļi bez vai ar vāju interaktivitāti,
  • līdzekļi ar ierobežotu interaktivitāti,
  • līdzekļi ar iesaistošu interaktivitāti.

Interaktivitāte var izpausties dažādi, piemēram, ar “klikšķināmajiem” elementiem, “aizvelc un noliec” aktivitātēm, spēles elementiem, interaktīvajām viktorīnām un novērtējumiem. D. Ivanova uzsver, ka interaktīvu materiālu izveide speciālās izglītības un logopēdijas vajadzībām ietver trīs svarīgus punktus: pārdomātu plānošanu, individuālo vajadzību vērā ņemšanu un fizisko un digitālo resursu apvienošanu. Ja ir viens speciālists, bet darba vietas ir dažādas – viena ierīce var būt  kā alternatīva, kurā ir daudz digitālu aktivitāšu un vieglāk pārnēsājama.  

Svarīgi ievērot pamatprincipus interaktīva satura veidošanai. Būtiski ir ievērot katra bērna individuālās vajadzības un ņemt vērā arī motorās prasmes un komunikācijas spējas, jo ne visi bērni var vienlīdz labi un ērti rīkoties ar digitālām ierīcēm un apgūt sociālās prasmes vienlaikus izglītības procesā. Jāatceras arī definēt mērķi, proti, saprast,  kāpēc digitāls materiāls būs laba izvēle, vai ar to tiks sasniegts nodarbības izvirzītais mērķis, vai tas palīdzēs motivēt bērnu turpināt nodarbības?

D. Ivanova aicina skolotājus nebaidīties izmantot digitālos materiālus, jo, lai gan skaidrs, ka ikdienā bērni ar tehnoloģijām daudz saskaras, digitālie materiāli ir ļoti noderīgi, ja tos izmanto jēgpilni.

Dagnija Ivanova atgādina – izvēloties kādu digitālo rīku vai materiālu, svarīgi pievērst uzmanību tam, vai to būs iespējams pielāgot dažādu skolēnu vajadzībām, piemēram, nomainot krāsas, palielinot burtus vai simbolus utt., kā arī tam, vai materiālu iespējams lietot vienkārši. Tāpat jānovērtē, vai materiāls ir pietiekami ilgstoši lietojams, vai tieši pretēji – skolēns pārāk ātri tiek galā ar uzdevumu.

Ļoti noderīga platforma tehnoloģiju bagātām mācībām ir Digiklase www.digiklase.lv, kurā ir iespējams meklēt materiālus arī pēc speciālās un iekļaujošās izglītības filtra, kā arī var atrast interaktīvus materiālus, ko skolotāji un atbalsta speciālisti varētu izmantot savā ikdienas darbā. Tāpat Dagnija Ivanova iesaka tīmekļa vietni  www.wordwall.net, kura ir arī pieejama latviešu valodā. Šajā tīmekļa vietnē iespējams izveidot daudz un dažādus uzdevumus daudzveidīgos veidos pēc skolotāja vēlmes un vajadzības. Nākamais digitālais rīks ir Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma www.hugo.lv, kur ir iespējams klausīties rakstītu tekstu, proti, to atskaņot, lai varētu noklausīties, piemēram, darba lapas un tās izpildīt. Dagnija Ivanova īpaši izceļ digitālo rīku www.tinytap.com, kurā ir iespējams izveidot aktivitātes jebkuram mērķim un jebkuram vecumam bez maksas. 

D. Ivanova uzsver, ja digitālie risinājumi tiek izmantoti jēgpilni, nodrošinot atgriezenisko saiti, tad bērnam gan tīši, gan netīši var nodot informāciju par to, ko sniedz tehnoloģijas. Tomēr svarīgi atcerēties, ka digitālās tehnoloģijas nevar aizstāt speciālistu profesionālu darbību.

Jautājumi un atbildes:

Kā vecāki pieņem darbošanos ar digitāliem rīkiem? 

Ir bijušas situācijas, kad vecāki saka, ka bērns jau mājās var spēlēties ar planšeti, tomēr svarīgi informēt vecākus par to, ka aplikācijas var lietot jēgpilni un pastāstīt, kā to var darīt arī mājās.