Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija š.g. 6.martā organizē izmēģinājuma diskusiju krievu valodas (svešvalodas) 22.valsts olimpiādes trešā posmā uzaicinātajiem dalībniekiem. Diskusija notiks Rīgas 40.vidusskolā Tērbates ielā 15/17 aktu zālē plkst. 15.00-16.00. Diskusijas mērķis – iedrošināt olimpiādes dalībniekus, radot priekšstatu par diskusijas norisi un prasmi diskutēt. Dalība diskusijā nav obligāta. Aicinām izvērtēt iespēju piedalīties izmēģinājuma diskusijā