Olimpiādes

Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija š.g. 6.martā organizē izmēģinājuma diskusiju krievu valodas (svešvalodas) 22.valsts olimpiādes trešā posmā uzaicinātajiem dalībniekiem. Diskusija notiks Rīgas 40.vidusskolā Tērbates ielā 15/17 aktu zālē plkst. 15.00-16.00. Diskusijas mērķis – iedrošināt olimpiādes dalībniekus, radot priekšstatu par diskusijas norisi un prasmi diskutēt. Dalība diskusijā nav obligāta. Aicinām izvērtēt iespēju piedalīties izmēģinājuma diskusijā