Daugavpils Universitāte sākusi piedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem: “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos), “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda un literatūra”” un “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)””.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās