Preses relīzes

Turpinās Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.8.5.2.0./16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana.