EMVC

Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar EMVC Grācā. Šīs sadarbības ietvaros šā gada 6. un 7. martā Rīgā viesojās EMVC eksperti - Gūtenbergas Universitātes profesors Olivers Meijers (Oliver Meyer) no Vācijas un Pentas koledžas pasniedzējs Kevins Šaks (Kevin Schuck) no Nīderlandes. Viņi vadīja kursu nodarbības VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem un valodu speciālistiem “Daudzvalodu pieejas iekļaušana mācību procesā (A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning)”, uzsverot dziļās mācīšanās (deep learning) nozīmi, kas iespējama, nepārblīvējot mācību saturu un nesadrumstalojot to, rosinot skolēnu ieinteresētību apgūstamajās tēmās. Tika uzsvērts, ka dziļā mācīšanās vienlaicīgi ir arī lēna mācīšanās (slow learning), jo skolēnam nepieciešams laiks katras tēmas pamatīgai apguvei un pilnīgai izpratnei, ko raksturo gan spēja apgūto mācību materiālu jēgpilni izskaidrot citiem, gan atsevišķus novērojumus, parādības un faktus apkopot un konceptualizēt, izprotot cēloņsakarības un uztverot tos kā vienotu veselumu.
7.martā Olivers Meijers un Kevins Šaks piedalījās arī diskusijā par dzimtās valodas apguves jautājumiem Eiropas mājā, kuras laikā viņi iepazīstināja ar savu praktisko pieredzi dažādu valodas apguves jautājumu risināšanā un to, ka arī citās valstīs valodu speciālistu uzmanības lokā ir līdzīgi jautājumi.
>> Fotogalerija