EMVC

VISC un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA), īstenojot sadarbību ar Eiropas Moderno valodu centru Grācā, ar Eiropas Komisijas atbalstu šā gada 26. un 27. martā Rīgā uzņems EMVC ekspertus – Vestminsteras Universitātes Valodu un starpdisciplinārās pedagoģijas profesoru Teriju Lembu (Terry Lamb) no Lielbritānijas un Namūras-Lježas-Luksemburgas augstskolas Pedagoģijas fakultātes vecāko asistenti, starptautisko attiecību koordinatori, Comenius asociācijas viceprezidenti Šantalu Milleri (Chantal Muller) no Beļģijas.
Viņi vadīs kursu nodarbības valodu (dzimtās valodas un svešvalodu) un citu mācību priekšmetu skolotājiem “Atbalsts daudzvalodīgām klasēm (Supporting Multilingual Classrooms)”.
Kursu nodarbības notiks angļu valodā. Tulkojums netiks nodrošināts.
Kursu laikā dalībnieki uzzinās par dažādiem skolēnu valodas apguves līmeņa noteikšanas paņēmieniem, runās par darbu klasēs, kurās bērniem ir atšķirīgs mācību valodas apguves līmenis, spriedīs par skolēnu valodas kompetences attīstīšanas nepieciešamību visos mācību priekšmetos.
Lektori iepazīstinās ar atbalsta sniegšanas iespējām dažādu valodas prasmju attīstīšanā, efektīvu valodas un pamatprasmju apguves integrēšanu, kā arī dos labās prakses piemērus valodu un citu mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai.
Lai veicinātu kursos gūto atziņu ieviešanu savās mācību iestādēs, aicinām pieteikties ne tikai atsevišķiem skolotājiem, bet it īpaši skolu komandām – 2-3 dažādu mācību priekšmetu skolotājiem no vienas skolas.
Grupā ir 30 vietas.
Kursi ir bezmaksas un abas dienas tie notiks Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, kamīnzālē no plkst.10.30 – 17.00.
Kursu noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par profesionālo pilnveidi 16 st. apjomā.
>> Pieteikšanās