EMVC

Eiropas Moderno valodu centra eksperti kopā ar mūsu svešvalodu speciālistiem pētīs jaunā svešvalodu standarta projekta atbilstību Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.
Savu funkciju ietvaros jau vairākus gadus Valsts izglītības satura centrs (VISC) valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centru (EMVC) Grācā. Sadarbības ietvaros no š.g. 10.aprīļa līdz 12.aprīlim Rīgā viesosies EMVC eksperti - Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas. Viņi vadīs kursu nodarbības mūsu augstskolu svešvalodu mācībspēkiem, VISC svešvalodu speciālistiem un svešvalodu pedagogiem, kā arī VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem un valodu speciālistiem “Svešvalodu standartu pielīdzināšana Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP) (Relating Foreign Language Curricula to Common European Framework of Reference for Languages - RELANG)”.
Eksperti iepazīstinās svešvalodu speciālistus ar valodu standartu pielīdzināšanas Eiropas kopīgo pamatnostādņu iespējām un pašu pielīdzināšanas procesu, kā arī izskatīs mūsu svešvalodu standarta projektā izvirzīto mācību sasniegumu prasību atbilstību EKP. Kursu laikā tiks apskatīta arī standartā izvirzīto prasību saikne ar mācību procesu, ar svešvalodu eksāmenu saturu un tajos izmantotajiem uzdevumu veidiem.
Pasākumu sadarbības līguma ietvaros kopīgi atbalsta Eiropas Moderno valodu centrs un Eiropas Komisija.