EMVC

2019.gada 5. un 6.decembrī Eiropas Moderno valodu centrā (EMVC) (Grāca, Austrija) notika starptautiskā konference Languages at the heart of learning, kura tika veltīta EMVC 25.jubilejai un Eiropas Padomes 70.gadadienai. Konferences mērķis bija iepazīstināt ar Centra ieguldījumu valodu izglītības jomā. Pasākumā tika sniegts pārskats par EMVC pašreizējās programmas Languages at the heart of learning īstenošanas rezultātiem un izsludināta jaunā programma Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences.
Konferences mājas lapā ir pieejami konferences video ieraksti, kuros iespējams iepazīties gan ar galvenajiem politiskiem izaicinājumiem valodu izglītības jomā (1. diena), gan ar Centra piedāvātajiem praktiskajiem risinājumiem (2. diena).