Mācību priekšmetu olimpiādes

Ieteicamā literatūra paredzēta olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu viņu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. Filozofijas valsts 5.olimpiādes tēma ir "sabiedrība un vērtības".
>> Programma