Ilustratīvs attēls.

Filozofijas valsts 7. olimpiādes tēma ir Kultūra, māksla, vērtība. Olimpiādes 2. posms pirmo reizi notiks tiešsaistē 2020. gada 17. decembrī, bet 3. posms notiks 2021. gada 3. februārī.

Programmā piedāvātā ieteicamā literatūra paredzēta olimpiādes dalībniekiem, lai atbalstītu gatavošanos dalībai olimpiādē. Šis saraksts nav nedz visaptverošs, nedz obligāts. 

Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildu informācija:

Sintija Birule
ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai"
mācību priekšmetu olimpiāžu koordinatore
sintija.birule@832.visc.gov.lv