Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 11.februārī notika filozofijas valsts 6.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 177 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 53 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"