Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 13. februārī notika filozofijas valsts 5. olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 155 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 56 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"