Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 6.martā notika filozofijas valsts 4.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 155 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Skolēni, kuri ieguvuši valsts olimpiādē I, II, III pakāpes Diplomus, aicināti uz atlasi starptautiskajai filozofijas olimpiādei 24.martā plkst.10:00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, 309. telpā (tikšanās 3. stāvā). Skolēns var ņemt līdzi vienu vārdnīcu. Uzdevums - eseja angļu valodā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"