ESF projekts 8.3.2.1/16/I/002

Jaunais mācību gads Latvijai iesācies ar augstu atzinību no starptautiskās sabiedrības – novērtējot ieguldījumu jauno fiziķu sagatavošanā, mūsu valstij uzticēts pavasarī sarīkot 3.Eiropas fizikas olimpiādi.
Gatavojoties nozīmīgajam pasākumam, šis mācību gads tiek pasludināts par Fizikas gadu!
>> Video